• Home
  • Dotacje
  • Mój prąd

Dotacja 3000 zł

Cel Programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Nie dotyczy rozbudowy istniejącej już instalacji fotowoltaicznej.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.
Termin trzeciego naboru od 1.07.2021 r.

Od 31.03.2020 r. wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, poprzez stronę: Jak złożyć wniosek?

Przydatne linki