Skip to main content

Mój Prąd 6.0 - już niedługo!

Cel Programu w 2024 roku

już na wiosnę startuje nowa edycja programu Mój Prąd         https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci

Z największych zmian względem Mojego Prądu 3.0, jest to, że dotację mogą otrzymać tylko wnioskodawcy, którzy przejdą na nowe rozliczenie, tj. net-billing. Wnioski złożone od 1.04.2022 r. automatycznie oznaczają rozliczenie prosumenta w systemie net-billingu.

Mogą to być zarówno wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji od 1.04.2022 r., jak i ci, którzy zdążyli to zrobić jeszcze na "starych" zasadach net-meteringu. Jednak należy wtedy złożyć oświadczenie o chęci przejścia na nowy sposób rozliczenia https://mojprad.gov.pl/.../zaswiadczenie-net-billing_pp...

Wysokość dotacji w poprzedniej edycji programu wynosiła:

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

• W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
   - do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
   - do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
   - do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
   - do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie:

- wszystkie faktury za montaż instalacji PV/magazynów energii/ciepła/systemu HEMS/EMS
- potwierdzenia przelewów
- zaświadczenie OSD
- zaświadczenie wnioskodawcy o przejściu na nowy system rozliczania

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, poprzez stronę: Jak złożyć wniosek?

Przydatne linki