• Home
 • Dotacje
 • Czyste powietrze

Czyste powietrze - dotacja nawet do 27000 zł

Celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe (dopuszczona jest wymiana pieców gazowych przy bardzo niskim zużyciu gazu, nieprzekraczającym 5600 kWh/rok czyli ok. 510 m3 gazu rocznie) i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Ponadto od 25.01 2022 r. zwiększono obecne progi dochodowe uprawniające do najwyższego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 60 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Pierwszy próg finansowy - dochód roczny nieprzekraczający 100000 zł:

wtedy przysługuje:

 • dofinansowanie do pompy ciepła -  13 500 zł
 • dofinansowanie do fotowoltaiki - 5000 zł
Drugi próg finansowy - wymagane zaświadczenie o dochodach wydane np. przez GOPS/MOPS/Urząd Miasta
 • Dla gospodarstw jednoosobowych - dochód do 2 189,04 zł
 • Dla gospodarstw wieloosobowych - dochód na osobę do 1 563,60 zł

wtedy przysługuje:

 • dofinansowanie do pompy ciepła -  18 000 zł
 • dofinansowanie do fotowoltaiki - 5000 zł
Trzeci próg finansowy - wymagane zaświadczenie o dochodach wydane np. przez GOPS/MOPS/Urząd Miasta
 • Dla gospodarstw jednoosobowych - dochód do 1260 zł
 • Dla gospodarstw wieloosobowych - dochód na osobę do 900 zł

wtedy przysługuje:

 • dofinansowanie do pompy ciepła -  27 000 zł
 • dofinansowanie do fotowoltaiki - 9000 zł