Skip to main content

Pożyczka z umorzeniem

Pożyczka z możliwością umorzenia do 45% w przypadku przeznaczenia umorzonej kwoty na przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii, np. fotowoltaikę lub pompę ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2010 r:

Zasady w 2021 roku