Skip to main content

Czyste powietrze - od 03.01.2023 r. dotacja do pompy ciepła nawet do 35 200 zł + 15 000 zł do fotowoltaiki

Celem programu jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe (dopuszczona jest wymiana pieców gazowych przy bardzo niskim zużyciu gazu, nieprzekraczającym 5600 kWh/rok czyli ok. 510 m3 gazu rocznie) i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Pierwszy próg finansowy - dochód roczny nieprzekraczający 135 000 zł:

wtedy przysługuje:

  • dofinansowanie do pompy ciepła -  19 400 zł
  • dofinansowanie do fotowoltaiki - 6000 zł
Drugi próg finansowy - wymagane zaświadczenie o dochodach wydane np. przez GOPS/MOPS/Urząd Miasta
  • Dla gospodarstw jednoosobowych - dochód do 2651 zł
  • Dla gospodarstw wieloosobowych - dochód na osobę do 1894 zł

wtedy przysługuje:

  • dofinansowanie do pompy ciepła -  28 100 zł
  • dofinansowanie do fotowoltaiki - 9000 zł
Trzeci próg finansowy - wymagane zaświadczenie o dochodach wydane np. przez GOPS/MOPS/Urząd Miasta
  • Dla gospodarstw jednoosobowych - dochód do 1526 zł
  • Dla gospodarstw wieloosobowych - dochód na osobę do 1090 zł

wtedy przysługuje:

  • dofinansowanie do pompy ciepła -  35 200 zł
  • dofinansowanie do fotowoltaiki - 15 000 zł